ارسال اين مطلب به دوستان

(( بخشی از اراضی شهرستان های هامون و نیمروز به چرخه تولید بازگشت )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود