ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقدامات خوبی برای دریافت حقابه رودخانه هیرمند انجام شده است )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود