ارسال اين مطلب به دوستان

(( مولوی عبدالحمید: آرامش و وحدت را حفظ کنید/ دشمنان به دنبال برادرکشی هستند ))