ارسال اين مطلب به دوستان

(( قطعی مکرر برق صدای شهروندان سراوانی را در آورد/اطلاع رسانی حداقل اقدام مورد انتظار مردم از مسئولین )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود