ارسال اين مطلب به دوستان

(( ترور شهید بهشتی در اتاق فکر آمریکایی طراحی و توسط منافقین انجام شد/بهشتی؛ اسطوره شجاعت و جسارت )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود