ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی تقویت تبادلات تجاری ایران و پاکستان/کمیته روابط خارجی سنای پاکستان توسعه ارتباطات با ایران را خواستار شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود