ارسال اين مطلب به دوستان

(( حادثه هواپیمای مسافربری ایران هرگز از حافظه مردم پاک نخواهد شد/ ۳۳ شهید سهم سیستان و بلوچستان از پرواز ۶۵۵ )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود