ارسال اين مطلب به دوستان

(( درصدا وسیمای سیستان وبلوچستان آنچنان که بایدموضوعات کلیدی ومهم استان بازتابی نداشته است/دیدگاه نمایندگان درخصوص تقسیم استان رامنعکس کنید )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود