ارسال اين مطلب به دوستان

(( نیروهای قراردادی و شرکتی تعیین تکلیف خواهند شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود