ارسال اين مطلب به دوستان

(( 14 هزار تن خرمابرداشت شد/3200 بهره بردار در نخلستان هامشغول به فعالیت هستند )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود