ارسال اين مطلب به دوستان

(( حقوق بشر آمریکایی از ادعا تا واقعیت!/ آمریکا صدرنشین و پرچمدار نقض حقوق بشر در جهان )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود