ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدالت محوری و فساد ستیزی اولویت دستگاه قضا باشد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود