ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجازات جایگزین حبس؛ گامی مثبت در مسیر پیشگیری از وقوع جرم/سیاستی که کاهش تعداد زندانیان و آسیب های اجتماعی را به ارمغان می آورد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود