ارسال اين مطلب به دوستان

(( از تقویت حوزه فرهنگی و آموزش عالی تا افزایش رشته های تحصیلی در دانشگاه آزاد واحد زابل )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود