ارسال اين مطلب به دوستان

(( ورود بیش از 30 کیلومتر آب به منطقه سیستان/ مهار کانون های ریزگرد در دستور کار است )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود