چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ ,17 July 2019
شهروندخبرنگار
طبیعت زیبای زاهدان

شهرستان زاهدان در استان سیستان وبلوچستان دارای طبیعت زیبا و بکر زیادی است که هنوز به خوبی دیده نشده است.

 
به نظر شما کدامیک از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس دهم موفق تر عمل کرده اند؟
محمد نعیم امینی فرد- نماینده ایرانشهر
حبیب الله دهمرده- نماینده زابل
علیم یارمحمدی- نماینده زاهدان
حسینعلی شهریاری- نماینده زاهدان
عبدالغفور ایران نژاد- نماینده چابهار
احمدعلی کیخا- نماینده زابل
علی کرد- نماینده خاش
محمدباسط درازهی- نماینده سراوان
هيچ كدام