پویانمایی
موشن گرافیک؛ فلسفه قیام عاشورا از نگاه اهل سنت
بنا بر دیدگاه اهل سنت، برخورد امت اسلامی با اهل بیت پیامبر آزمون و آزمایشی برای آنان است.
 
موشن گرافیک حوزه های انتخابیه سیستان و بلوچستان
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷
نظارت بر انتخابات در ایران و سایر کشورها+فیلم
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷
انتخابات در کشورهای عربی+فیلم
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵
مشارکت حداکثری+فیلم
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۲۱:۰۴
انیمیشن/ اغتشاش
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۰
انیمیشن/ او "ستوده" است
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۳۷
انیمیشن/ گام دوم انقلاب
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲
موشن گرافیک/ شیعه و سنی هم قدم در مسیر عشق
۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰
موشن گرافیک/ ثمرات جنگ
۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۷:۳۳
موشن گرافیک/ حب الحسین یجمعنا
۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ۲۰:۳۱
موشن گرافیک/ عیدالله الاکبر
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰
موشن گرافیک/ فلسفه امتحان الهی
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۲۱
 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود