چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ ,29 September 2021
0
Share/Save/Bookmark
۲
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۵
به مناسبت هفته وحدت؛
"گلشنی از اتحاد" سروده شاعر سیستانی
 
عباسعلی صباغ زاده شاعر سیستانی سروده به نام گلشنی از اتحاد که به مناسبت هفته وحدت سروده شده بود در اختیار این پایگاه خبری قرار داد.
به گزارش عصر هامون،


عباسعلی صباغ زاده شاعر سیستانی سروده به نام گلشنی از اتحاد که به مناسبت هفته وحدت سروده بود را جهت انتشار، در اختیار این پایگاه خبری قرار داد.
این شعر در وصف اتحاد و وحدت مردم بلوچ و سیستانی استان سیستان و بلوچستان سروده شده است.
از سکایای کیانی سیستانی و بلوچ                     از نژاد خسروانی سیستانی و بلوچ
با متاعی اندک و با سفره ای نان جوین               مهربان و میزبانی سیستانی و بلوچ
طلعت خورشید را در خطه شرق وطن                   با تلالو گل فشانی سیستانی و بلوچ
از شمال سابوری تا ان سوی باهو کلات                وارث نام و نشانی سیستانی و بلوچ
شیر بیشه، مرد مردان غیور میهنی                        سربداران زمانی سیستانی و بلوچ
هر منافق، وحدت این قوم را برهم زند                    گونه اینی و نه آنی سیستانی و بلوچ
بر تبه کاران زیرک، تیغ از رو می کشی                    سینه اش را می درانی سیستانی و بلوچ
دشمن غدار گر بر خاک ایران پر کشد                      آرش و تیر کمانی سیستانی و بلوچ
آنکه مزدور است، مامور است تا آدم کشد                 هر مرام و هر مکانی سیستانی و بلوچ
ماجرای دشت پیشین خود حکایت می کند                 قصه ای از داستانی سیستانی و بلوچ
آن طرف مردان پاک و صادق از جنس بلوچ                   آن طرف فرماندهانی سیستانی و بلوچ
شوشتری مامور کشت گلشنی از اتحاد                    تا بسازد بوستانی سیستانی و بلوچ
نوجوان و طفل معصوم و محمد زاده را                       تیر دشمن یک نشانی سیستانی و بلوچ
بی درنگ این خطه می روید ز خون پاک شان               لاله زار و گلستانی سیستانی و بلوچ
قبله واحد، مصطفی واحد و قرآن واحد است                 این مهم نیکو بدانی سیستانی و بلوچ
هم طواف کعبه و سفی صفا و مروه را                       ذکر حق با هم بخوانی سیستانی و بلوچ
من و تو مائیم و چون اجدادمان در یک هدف                وحدتی را ریسمانی سیستانی و بلوچ
شیعه را با اهل سنت دشمنی واحد بود                  گوشت و پوشت و استخوانی سیستانی و بلوچ
شاعر: عباسعلی صباغ زاده
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۴۷۲۳۳


ارسال