پوستر/ اعتیاد؛ افسردگی و بزهکاری

23 خرداد 1396 ساعت 13:47

آمار اعتیاد و انواع مختلف مواد مخدر، به سرعت رو به گسترش است و بسیاری از این مواد جدید، آثار سوء جسمی و روانی غیر قابل بازگشتی دارند.


به گزارش سرویس چندرسانه عصرهامون، اعتیاد بحرانی است که این روزها برای بسیاری از ما عادی شده است. شاید به خاطر گسترش روزافزون آن و یا شاید به خاطر ناامیدی ما از مبارزه درست و مؤثر با این بحران.


کد مطلب: 95505

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/95505/پوستر-اعتیاد-افسردگی-بزهکاری

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/