تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۶
مرحله شهرستانی یازدهمین المپیاد آماده طرح ملی دادرس با حضور معاون شعبه، مسئول امور جوانان و نماینده اداره آموزش وپرورش شهرستان ایرانشهر برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری عصرهامون به نقل از پهره مرحله شهرستانی یازدهمین المپیاد آماده طرح ملی دادرس با حضور معاون شعبه، مسئول امور جوانان و نماینده اداره آموزش وپرورش شهرستان ایرانشهر برگزار شد.
 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

 • المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

  المپیاد طرح ملی دادرس در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

https://asrehamoon.ir/vdcexo8zwjh8nfi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما