تاریخ انتشار :جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۳
نخستین همایش آمایش سرزمینی در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق با حضور اساتید برجسته کشوری در تالار علامه حلی دانشگاه آزاد زاهدان برگزار شد.
به گزارش سرویس اجتماعی عصر هامون، اختتامیه اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم شب گذشته با حضور اساتید برجسته کشوری از جمله دکتر مطیعی لنگرودی، دکتر افراخته، دکتر ایرج افشار سیستانی برگزار شد.
گفتنی است در پایان مراسم  از مقالات برتر و عوامل اجرایی تقدیر و تشکر شد.
 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

 • اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

  اختتامیه اولین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم

https://asrehamoon.ir/vdcg3n93.ak9x74prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما