تاریخ انتشار :سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
این جلسه روز یکشنبه 31 خرداد با حضور فرماندار ویژه و فرماندهان نظامی انتظامی و مسئولان اجرایی برگزار شد.
 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

 • برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

  برگزاری جلسه هماهنگی سالگرد شهدای هفتم تیر در فرمانداری ویژه زابل

https://asrehamoon.ir/vdchkmn-.23nwkdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما