پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 21 تير 1393 ساعت 12:21 https://www.asrehamoon.ir/gallery/56149/1/بازدید-رئیس-شورای-شهر-اعضای-کمیسیون-بانوان-کارگاه-اشتغال-حرفه-آموزی-ندامتگاه-زنان-زابل -------------------------------------------------- در راستای طرحهای اشتغالزایی صورت گرفت؛ عنوان : بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل -------------------------------------------------- احمد میر رئیس شورای شهر زابل ،شهلا رضوانی رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر ،طاهره شهرکی مسئول موزه شهرستان و دیگر اعضای کمیسیون امور بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان زابل بازدید کردند. متن :