پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 26 تير 1400 ساعت 7:04 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/139800/شرط-سرعت-گرفتن-واکسیناسیون-پروسه-توزیع-واکسن-زمانبر -------------------------------------------------- زالی تاکید کرد؛ عنوان : شرط سرعت گرفتن واکسیناسیون/ پروسه توزیع واکسن زمانبر است -------------------------------------------------- فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، شرط سرعت گرفتن واکسیناسیون را تأمین به موقع واکسن دانست. متن : به گزارشعصرهامونبه نقل ازراه دانا؛علیرضازالیاظهار داشت: در صورت وجود واکسن مکفی آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریماماباید توجه داشت که پروسه توزیع واکسن به تهران و مراکز محیطی زمان بر است. وی در جلسه شورای فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری درکلانشهرتهران، مراجعه افراد بدون اخذ نوبت و ارسال پیامک به غیر از بازه سنی اعلام شده را برخی از چالش های مربوط به سیستم نوبت دهی واکسیناسیون برشمرد و با اشاره به واکسیناسیونگروه هایمختلف در مراکز تجمیعی، افزود:در حال حاضردر مراکز ما واکسیناسیون نوبت دوم کادر درمان،دوزاول ۷۰ سال به بالاهای جامانده،دوزدوم ۷۰ سال به بالا و بیماران خاص جامانده انجام می شود که آمار قابل توجهی است. به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونادرکلانشهرتهران، باتوجهبه افزایشاحتمالیروند واکسیناسیون در روزهای آتی به پیشنهاد معاونان بهداشتی سه دانشگاه تعدادی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون در اختیار نیروهای مسلح برای تسریع اینامرقرار گرفته است. وی هدف از مشارکت نیروهای مسلح در این فرایند را آزادسازی ظرفیت نیروهای انسانی حوزهبهداشت دانشگاه هابرای توسعه و راه اندازی مراکزتجمیعیجدید ذکر کرد. زالیبا تاکید بر ضرورت تأمین واکسن مکفی برای تسریع فرایند واکسیناسیون در تهران افزود: در صورت وجود واکسن مکفی آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریماماباید توجه داشت که پروسه توزیع واکسن در تهران و مراکز محیطی زمان بر است. فرمانده ستاد مقابله با کرونادرکلانشهرتهران ضمن تقدیر از همکاری وحمایتنیروهای مسلح از روزهای اولیهپاندمی کرونابه نقش پررنگ بیمارستان های این نهاد در خدمت رسانی به بیماران کرونایی اشاره کرد و حضور ناظران فنی حوزه های بهداشتی دانشگاه ها در مراکز تجمیعی را لازم برشمرد. وی ضمن تقدیر از همکاری های بسیج استان تهران به ویژه در اجرای طرح شهید سلیمانی به نتایج ارزنده این طرح ملی بزرگ در کاهش سیر بیماری اشاره کرد و خواستار تداوم این طرح موفق و عالی و تأمین ملزومات آن شد. انتهای پیام/