پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ,6 May 2021
استخدام
استخدام تکنسین برق و تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیکال جهت کار در چابهار

یک شرکت فعال در زمینه تولید قوطی های کنسرو به منظور تکمیل کادر خود از استان تهران، جهت کار در چابهار از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

 
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
یک شرکت فعال در زمینه تولید قوطی های کنسرو به منظور تکمیل کادر خود از استان تهران، جهت کار در چابهار از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.