> ارسال اين مطلب به دوستان - چگونگی شهادت سردار هاشمی به روایت فرمانده سپاه سلمان و شاهدان عینی | عصر هامون

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چگونگی شهادت سردار هاشمی به روایت فرمانده سپاه سلمان و شاهدان عینی ))