ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر جنازه‌ام پیدا نشد، امانت‌داری شما نزد خدا مقبول است ))