ارسال اين مطلب به دوستان

(( سامانه‌ای جهت افزایش ایمنی و انضباط ترددها/ سهم ٢١ درصدى ناوگان بارى در تصادفات فوتى ))