ارسال اين مطلب به دوستان

(( اتحاد و انسجام اقوام و مذاهب کشور اجازه نمیدهد دشمن وحدت بین آن ها را دچار خدشه کند ))