ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقدامات بدخواهان نظام اسلامی، خللی در اراده و وحدت شیعه و سنی ایجاد نمی کند ))