ارسال اين مطلب به دوستان

(( خائنین اغتشاشات اخیر به مردم معرفی شوند /باهنجار شکنان برخورد قاطع صورت بگیرد ))