ارسال اين مطلب به دوستان

(( معیشت؛ ابزار دشمن برای ایجاد نارضایتی میان مردم ))