ارسال اين مطلب به دوستان

(( افتضاحی که اوج استبداد و ظلم را به نمایش گذاشت/افول مدعی دموکراسی و چشمان حیرت زده غرب پرستان ))