ارسال اين مطلب به دوستان

(( مراودات اقتصادی بین ایران و افغانستان باید افزایش یابد ))