ارسال اين مطلب به دوستان

(( ننگ بر اعرابی که مسیر خاکی برای اسرائیل باز کردند ))