ارسال اين مطلب به دوستان

(( درصدا وسیمای سیستان وبلوچستان آنچنان که بایدموضوعات کلیدی ومهم استان بازتابی نداشته است/دیدگاه نمایندگان درخصوص تقسیم استان رامنعکس کنید ))