گنجینه افلاکیان
برایم قرآن و نماز بخوانید
شهید محمد سرگزی در وصیت‌نامه خود نوشت: برای من نماز و قرآن بخوانید و روزه بگیرید.
ای جوانان نکند در خواب غفلت و ذلت بمیرید
شهید محمد ضمیری در وصیت‌نامه خود نوشت: ای جوانان نکند در خواب غفلت و ذلت بمیرید که حسین (ع) در میدان نبرد شهید شد.
 
بالاترین کامیابی در نزد خدا شهادت است
۶ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۶ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
نماز این فریضه الهی را ترک نگوییم
۵ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۵ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
پشتیبان ولایت‌فقیه باشید
۴ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۴ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
در برابر مشکلات بردبار باشید
۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیرت حرکت کردم
۲ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۲ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۱ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰
به ندای حسین زمانم عازم جبهه گردیدم
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۰۰:۳۰
 
مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها