گنجینه افلاکیان
ای ملت شهیدپرور و قهرمان ایران گوش به فرمان امام باشید
شهید موسی میروی در وصیت‌نامه خودنوشت: ای ملت شهیدپرور و قهرمان ایران گوش به فرمان امام باشید.
تاآخرین‌نفس از کشور عزیزمان دفاع خواهم کرد
شهید نوروز میرشکار در وصیت‌نامه خودنوشت: به گفته رهبر عزیزمان از کشور اسلام به وظیفه شرعی عمل کرده و تا آخرین‌نفس انجام‌ ...
 
امام را یاری کنید
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۱۰
قرآن خواندن را فراموش نکنید
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
امروز باید تمام آرزوها جهت اسلام را بگیرد
۲۸ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۴۹
دین اسلام پیروز می‌شود
۲۵ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
نگذارید که انقلاب به انحراف کشیده شود
۲۳ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
در برابر مشکلات بردبار باشید
۲۲ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
لحظه‌ای از پا ننشینید، تا دشمن مجال هیچ کاری را نداشته باشد
۱۹ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
امام را تنها نگذارید
۱۰ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
نمازتان را ترک نکنید
۹ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
شروع صبح با یک صفحه از قرآن
۸ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۱۰
وحدت را حفظ کنید؛ چون رمز پیروزی ماست
۶ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
فاسدان ضد اسلام و انقلاب را به زباله‌دان تاریخ بسپارید
۵ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد